آخرین سلام ...

مرحوم نظام رشتی از منبریهای با سوز و گداز بوده است که هشتاد سال عمر خود را درراه حضرت اباعبدالله صرف کرده بود مجالسش حال عجیبی داشته ، به طوریکه همیشه تعداد زیادی بیهوش می شدند مرحوم نظام در یکی از روزهای ماه رمضان از دنیا رفت ایشان نزدیک مرگ وضو می گیرد و به دخترش می گوید دستت در دست من باشد هروقت من حضرت سیدالشهدا ع را زیارت کردم دست تو را فشار می دهم من را بلند کن که جلوی ایشان نخوابیده باشم لحظاتی نمی گذرد که دست ایشان را فشار می دهد و با بصیرت تمام به حضرت سیدالشهدا ع سلام می دهد و از دنیا می رود

مرحوم نظام رشتی رحمه الله علیه در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی دفن است

نثار روحش صلوات

/ 1 نظر / 10 بازدید