زائر کربلا شدن خوب است ....

به بلا مبتلا شدن خوب است

مست قالو بلا شدن خوب است

 

سلطنت از خدا نمی خواهم

تاتوشاهی گدا شدن خوب است

 

باهمه گرغریبه ای غم نیست

باحسین آشنا شدن خوب است

 

همه جا محترم ، ولی به خدا

زائر کربلا شدن خوب است

 

 

ما در آخر نتیجه می گیریم

کفن ازبوریا شدن خوب است

 

 

از زوار اربعین التماس دعا دارم .

/ 1 نظر / 11 بازدید
علی

ما در آخر نتیجه می گیریم کفن از بوریا شدن خوب است... احسنت... احسنت...