قتل الحسین و بکربلا....

باسلام خدمت همه نوکران با صفای آستان آقا . این شعر رو برای شب عاشورا نوشتم . تقدیم به سیدالشهدا. ما رو هم دعا کنید . 

نوای تمام  فرشته ها

به عرش خدا به ارض وسما

به سعی و صفا به خاک منا

به شهر نجف به صحن رضا

به تربت آن شهیده ما

قتل الحسین و بکربلا

..........

زمین و زمان حسینیه اش

دل   نگران حسینیه اش

سرای جنان حسینیه اش

و دارلامان  حسینیه اش

به سر دردل نوشته خدا

قتل الحسین و بکربلا

 

 

کبوتر جان مقیم درش

به سینه زنان بود نظرش

ز کوچه دل بود گذرش

سر همگان فدای سرش

زمادر او رسد این نوا

قتل الحسین و بکربلا

..............

رسد به همه شفاعت او

بود  به  همه عنایت او

قیامت  ما  به قامت او

به  سینه ما  علامت او

نوشته شده به سینه ما

قتل الحسین  و بکربلا

...

به تربت او شفای همه

به اشک غمش دوای همه

بود کرمش برای همه

زیارت او دعای همه

نوای همه به ارض و سما

قتل الحسین و بکربلا

.....

رضای دلش رضای خدا

عزای حسین عزای خدا

شهادت او  برای خدا

به حنجره اش صدای خدا

چه حنجره ای که گشته جدا

قتل الحسین و بکربلا

........

شهی که بود امیر جهان

گلی که شده اسیر خزان

اگرچه بود به فاطمه جان

تنش به زمین سرش به سنان

به نیزه سرش برفته چرا

قتل الحسین و بکربلا

..........

دلش پر خون ز داغ پسر

تنش شده پر ز تیر سه پر

چو سرو سهی که خورده تبر

شکسته دل وشکسته کمر

 

شده سرش از بدنش جدا

قتل الحسین و بکربلا

...........

فدای سرش فدای تنش

سلام خدا به پیرهنش

غبار زمین شده کفنش

به سنگ و سنان همه زدنش

بدون حیا بدون ابا

قتل الحسین و بکربلا

.........

شکسته جبین بریده گلو

زخون سرش گرفته وضو

به خیمه بود نظاره او

چنان نفسش بریده مگو

که در نفسش نمانده صدا

قتل الحسین و بکربلا

/ 1 نظر / 10 بازدید
محب

سلام جالب بود احسنت