تقدیم به حضرت بانو حضرت معصومه (س) .... با دنیائی ارادت

شهر قم را مدینه باید گفت

چونکه از عطر یاس لبریز است

در بهشت حریم بانویش

قدر و قرب بهشت ناچیز است

.....................

تربتش مثل تربت مشهد

بهتر از هر طبیب و هر داروست

کاش باب الرضا بخوانندش

چون قدمگاه ضامن آهوست

....................

نفس پاک اولیاء خدا

داده بر کوچه کوچه اش برکت

خوش به حال مردم این شهر

همنشین بوده اند با بهجت

...................

دستهای قنوت در اینجا

روز و شب غرق در مناجات است

هر محله که می روی اینجا

مملو از دوستان سادات است

 

 

.....................

مردمش از مغیره بیزارند

مردمی خوب و خوش نیت دارد

کوچه هایش اگر چه باریک است

بهر سادات امنیت دارد

...................

یک نفر هم ندیده دراینجا

تیشه بر ریشه های دین بخورد

مادری . خواهری زاهل علم

پیش چشم همه زمین بخورد

.................

هر کسی منتصب به فاطمه است

احترامش به جاست در اینجا

روزی زائران این بانو

با امام رضاست در اینجا

.......................

 شکرلله ، که سربلند شدیم

معجرش خاک راه را نگرفت

چادرش جای خویش را دارد

سایه اش هم به خارها نگرفت

....................

شکرلله ، که آبرو داریم

حرمتش لحظه ای شکسته نشد

جای سنگ و کلوخ ، گل بارید

در دل ازدحام خسته نشد

................

لحظه ای زیر آفتاب نماند

تشنگی و گرسنگی نچشید

مثل زینب سفر نموده ولی

مثل زینب سر بریده ندید

 

.......................

مهدی محمدی

/ 1 نظر / 12 بازدید