عاقبت به خیری

امام موسی کاظم می فرماید:

اگرمی خواهی عاقبت به خیر شوی و بهترین اعمال را داشته باشی حق خدا رابزرگ بشمار ، بدین صورت که تعمتهایش را در معصیتش صرف نکنی وحلم وبردباری خداوندتورا فریب ندهدوهرکس را دیدی که مارایاد می کند وازدوستی ما دم می زند اکرام کن فرق نمی کند که او واقعا و از صمیم قلب راست بگوید یا نه ، نیت تو مهم است اگراو دروغ بگوید گناهش به گردن خود اوست و تو پاداش احترام را می گیری ( عیون اخبارالرضا ع ج1ص7)

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
PcProg

دانلود انواع نرم افزار هاي کامپيوتري کاربردي در سايت زير www.pcprog.ir