دعا در حق اهل خانه

روزی شخصی خدمت امام صادق (ع) رسیدند و عرض کردند:

ما در خانه خادمه ای داریم که آنچه ما از امامت و محبت شما می گوئیم به آن معتقد نیست اما هرگاه تقصیری از او سر می زند و می خواهیم او را مواخذه کنیم ما را چنین سوگند می دهد :

لا و حق الذی اذا ذکرتموه بکیتم

نه به حق آنکسی که وقتی او را یاد می نمائید گریه می کنید(برایش مجلس عزا برپا می کنید)

امام صادق (ع) در حق آن خانه دعا نموده و فرمودند:

رحمکم الله من اهل بیت

بحار الانوار

/ 0 نظر / 8 بازدید