سربلندتر.....

دستی که بود در بر این در بلند تر

بختش بلندتر بود از هر بلندتر

من سر به زیر آمدم و باز کرده ای

از دفعه های قبل مرا سر بلندتر

شاهان روزگار زمین خورده تواند

هرگز نشد علف ز صنوبر بلند تر

تا آمدم که نام تو را زیر لب برم

آمد ندا بگو که رساتر بلند تر

از آفتاب روز قیامت هراس نیست

از سایه تو نیست که دیگر بلند تر

راه بهشت می گذرد قطعا از حرم

جائی که دستها شود از سر بلند تر

جبریل هم اجازه ندارد که تا برد

از بیرق عزای تو شهپر بلندتر

نورش تو می دهی و بهشتش تو می بری

هر کس که گریه کرد به مادر بلندتر

آهت کنار جسم شهیدان بلند بود

اما کنار پیکر اکبر بلندتر

کنج تنور رفته ای و فرق کرده ای

گیسوی تو نبود برادر بلند تر

دستم نمی رسد به تو زیرا که نبزه ات

از قامتم بود دو برابر بلندتر

اینجا همه به واعظشان سنگ می زنند

پس بهتر است هر چه که منبر بلندتر

گرچه نخواستند ولی باز می شود

آوازه ات به این ور و آن ور بلندتر

  مهدی محمدی

/ 1 نظر / 11 بازدید
تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند