دنبال شما باشم و بس..

من یادگرفته ام گدا باشم وبس

یک عمر به دنبال شما باشم و بس

خیرالعمل این است که تا آخر عمر

من نوکر بی چون و چرا باشم و بس

این نسخه عشق است به منشور دلم

باید که ز غیر تو جدا باشم و بس

مشمول دعای مادرت می گردم

من دست به دامان تو تا باشم و بس

از کوی تو بیرون نرود پای دلم

هرچند که از اهل خطا باشم و بس

چل روز پس از داغ تو آقا ای کاش

یک بار دگر کرببلا باشم و بس

/ 0 نظر / 8 بازدید