آقام میاد....

مرحوم رسول ترک از آن جمله افرادی بود که پس از توبه و بازگشت به صراط مستقیم ، یکی از گریه کنان و دلسوختگان سیدالشهدا ع می شود و بنابر اذعان بسیاری از قدیمی ها بعد از او هنوز نظیرش نیامده است

آن شبی که رسول ترک از دنیا رفت حاج اکبر ناظم نیز بالای سرش بوده است رسول قبل از فوتش چندین بار چنین می گفته (( قبرستان منتظر من است و من منتظر آقامم))

در آخرین لحضات حاج اکبر ناظم شاهد و ناظر بوده است که یک دفعه یک وجد و خوشحالی برای رسول ترک حاصل می شود و او با یک شور و حالی زاید الوصف ، صدایش را بلند می کند و به زبان ترکی می گوید :

(( آقام گلدی آقام گلدی)) آقام آمد آقام آمد ...

و سپس بلافاصله و با آغوش باز ، جان را به جان آفرین تسلیم کرد..

(رسول ترک آزاد شده دست امام حسین ص169)

نثار تمامی نوکران آستان سیدالشهدا صلوات

/ 0 نظر / 7 بازدید