مطهرهستی و....

باسلام ...

              این شعرو تقدیم کردم به مادر سادات ....

                                                        لطفا برای من ناچیز هم دعا کنید

مطهرهستی و هر دل مطهر می شود  با  تو

یقینا  آب   کوثر  آب   کوثر  می شود  با تو

تو هستی پس نیازی نیست بر تابیدن خورشید

تو می تابی و هر گردی چو اختر می شود با تو

شفاعت یک نخ خاکی است  از چادر نماز تو

درآن روزی که محشرنیزمحشرمی شود با تو

زبس محو علی هستی ز سر تا پا علی هستی

علی  بیند علی  وقتی  برابر  می شود  با  تو

تو هم جان نبی هستی و هم جان  علی  هستی

و اینگونه است یک جان در دو پیکر می شود با تو

زلالی تمام آبها ، آئینه ها از توست

زلالی ها همه صدها برابر می شود با تو

کنار تو تمام جلوه ها هم فرق خواهد کرد

گواهم زینبی باشد که حیدر می شود با تو

حدیث قدسی لولاک گویای همین سر است

که در واقع پیمبر هم  پیمبر  می شود  با  تو

یاعلی

/ 2 نظر / 12 بازدید

خدا به حق حضرت زهرا بهت توفیق دوچندان عنایت کنه

سجاد مظفری

سلام خداوند توفیق چندین برابر به شما بده ممنون...خداوند به همراه شما