ازدور می آیم

منم که پیش سلیمان چومورمی آیم

به قصدقرب تو از راه دور می آیم

برای اینکه به چشمم تو دست خود بکشی

اگرچه کورنباشم چو کور می آیم

به دست این یکی و آن یکی ندارم چشم

اگرکنی سفرم را تو جور ، می آیم

اگرچه در همه جا شهره ام به بی ادبی

برای عرض ادب بی غرور می آیم

زشرم لطف تو گاهی به سوی بارگهت

مرددم که بیایم به زور می آیم

کنون که با تو شدم آشنا خیالی نیست

اگرکه بی سر و پا و جسور می آیم

خدا کند که ببینی علاوه بر شورم

به سمت مشهد تو با شعور می آیم

باعرض تبریک به مناسبت میلاد آقا امام رضا ع این شعرو تقدیم کردم : یا علی

/ 0 نظر / 11 بازدید