احوالات بزرگان ....

 

نقل می کنند حضرت آیت الله العظمی قاضی رحمه الله علیه

کفش حاضران درمجلس روضه اباعبدالله را تمیز می کردند هنگامیکه به ایشان گفتند : نباید جلوی شخص کوچکی بلند شود و کفش او را پاک نماید و این کار برای یک شخص محترم اهل علم خوب نیست می فرمود:

من هرچه هستم ، هستم ، ولی اباعبدالله ع بدانند که من این کار را برای خودشان کرده ام

بعد فرمودند: من باید برای حضرت اباعبدالله ع کارکنم ، چه عالم باشم چه عامی .

عطش ص 391-ص255

/ 1 نظر / 8 بازدید