این درد و داغ تنها یک راه چاره دارد....

     

 رنگ لباس او بر پهلو اشاره دارد            

  بعد ازسه ماه زخمش خون دوباره دارد

 ای کاش روز اول می داشت خانه من  

     دربی که پشت و رویش چندین جداره دارد

 شد دستمال اشکم چادر نماز زهرا

        آن چادری که درخود صد وصله پاره دارد

 خورده است بعد سیلی گویا رخش به دیوار

   اسما ببین که زهرا یک گوشواره دارد

 کردم دعا که بعد از غسل تنش بمیرم                   

 این درد و داغ تنها یک راه چاره دارد

 

مهدی محمدی

/ 1 نظر / 11 بازدید
سارينا

سلااااام مطمئنم اگه به من سر بزني پشيمون نميشي!امتحان کن